KTİMB Yayınları

Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Öncelikler Çalıştay Raporu

Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Öncelikler Çalıştay Raporu için tıklayınız.

İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi

İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi için tıklayınız.

İnşaat Dergisi

KTİMB her yıl, inşaat sektörü ile ilgili gelişmeleri üyelerine, paydaşlarına ve halka duyurabilmek amacıyla dergi yayınlamaktadır.

Dergimiz senede bir defa, sene başında yayınlanacak şekilde çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

İnşaat 2021 Dergisi için tıklayınız.

İnşaat 2020 Dergisi için tıklayınız.

İnşaat 2019 Dergisi için tıklayınız.

İnşaat 2018 Dergisi için tıklayınız.

İnşaat 2017 Dergisi için tıklayınız.

insaat

İnşaat 2016 Dergisi için tıklayınız.

insaat

Derginin içeriği hakkındaki Görüş ve Önerilerinizi almak, sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla bizim için önemlidir.

Veri Bankası Kitapçığı

KTİMB her yıl, KKTC inşaat sektörünün genel durumunu rakamsal verilerle ortaya koyabilmek ve bu verileri üyelerimiz, paydaşlarımız ve halkımızla paylaşabilmek amacıyla, Kaymakamlıklar ve Belediyelerin İmar Birimlerince kayıt altına alınan inşaat dosyaları verilerini harmanlayıp, tablo ve grafikler yardımı ile sizlere sunmaktadır.

Veri Bankası Kitapçığı, bölgesel verilerin tablolarını, bölgesel değişiklikleri, bir yıl boyunca gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinin ve yatırımlarının hangi bölgelerde nasıl farklılıklar gösterdiğini, bir yıl içinde yapılmış başvuru sayısını, bunların kaçının tamamlanıp kaçının devam etmekte olduğunu ve bütün olarak bunların yorumlarını içermektedir.

İzin makamları, kendi koşulları ve imkanları doğrultusunda, kendilerine has kayıt sistemlerine sahiptirler. Dolayısıyle veri oluşturma yöntemleri de farklılıklar göstermektedir. Kayıt sistemlerindeki kriterlerin aynı olmaması, elde etmeyi hedeflediğimiz istatistiki bilgilerin , bu kitapçığa yansıyabildiği kadarı ile sınırlı kalmasına neden olmuştur. KTİMB olarak hedefimiz, inşaat sektörünün daha detaylı analizlerinin yapılabilmesine olanak sağlayacak verilerin elde edilebilmesidir.

Veri Bankası Kitapçığı her yıl senenin ilk çeyreğinde yayınlanmaktadır.

K.T.İ.M.B Veri Bankası

2020 yılının bilgilerini içeren Veri Bankası Kitapçığı için tıklayınız.

2020 Veri Bankası

2019 yılının bilgilerini içeren Veri Bankası Kitapçığı için tıklayınız.

2018 yılının bilgilerini içeren Veri Bankası Kitapçığı için tıklayınız.

2017 yılının bilgilerini içeren Veri Bankası Kitapçığı için tıklayınız.

2016 yılının bilgilerini içeren Veri Bankası Kitapçığı için tıklayınız.

2015 yılının bilgilerini içeren Veri Bankası Kitapçığı için tıklayınız.

Veribankasi