‘Yeni Girne Hastanesi’ ihalesinin teknik şartname koşulları hakkında

18 Aralık 2020

Üyelerimize Duyuru;

Maliye Bakanlığının ‘’Yeni Girne Hastanesi’’ tadilat işleri için ilan etmiş olduğu ihale duyurusu neticesinde teknik şartname koşulları belirtilmiştir.

Yaşanılan ekonomik tıkanıklıklar göz önünde bulundurulunca, söz konusu projenin genelde ülkemiz ekonomisine özelde ise inşaat sektörünün tüm paydaşlarına katacağı artı değerin tartışılmaz önemde olacağı aşikardır.

Üyelerimiz tarafından kurumumuza iletilen çekinceler ve şikayetler neticesinde, ihale kapsamında açıklanan şartname kuralları incelemiş olup şartnamenin bazı maddelerinin, müteahhitlerin ihaleye adil koşullar altında katılabilmeleri için yetersiz olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu kapsamda, adaletli çözüm arayışlarımızın ve taleplerimizin üyelerimiz adına devam edeceğini ve konunun takipçisi olacağımızı bilgilerinize getiririz.

 

Cafer GÜRCAFER

Başkan

K.T.İnşaat Müteahhitleri Birliği