UNDP ihaleleri hakkında

24 Haziran 2021

UNDP ihalelerinde finansal kriterler değişti.

UNDP, genel bir çerçeve içinde ihalelerdeki, son zamanlarda, şart ve koşulların ne sebeplerden dolayı değiştiğini şöyle açıklıyor:

17 Haziran 2021 tarihli e-postanıza ve ‘2021’deki büyük UNDP ihalelerinde tanıtılan finansal kriterlere ilişkin’ 16 Haziran 2021’deki toplantımıza atfediyoruz.

UNDP’ye projeler için kamu parası emanet edildiğinden dolayı, risklerin belirlenmesi ve hafifletilmesi UNDP için büyük önem taşımaktadır. Geçen yılın sonunda, dünya çapındaki UNDP ofisleri tarafından uygulanan inşaat işleri üzerinde, daha iyi kontrol sağlamak için, küresel düzeyde yeni işlemler devreye konuldu. Bu gelişimi özellikle tetikleyen UNDP’nin pandemi sırasında karşılaştığı çeşitli sorunlar idi. Yeni işlemler arasında, 200.000 ABD Dolarının üzerindeki inşaat işlerine odaklanan her proje, inşaat işlerini uygulamak için bölge müdürlüğünden özel izin almak zorunluluğu da vardır. Bu izin talebinde, potansiyel riskler açıkça belirlenmeli ve hafifletici önlemlerin tasarlamaları bulundurulmalıdır. Bu uygulama sırasında UNDP Kıbrıs, İstanbul’daki İstanbul Bölgesel Merkezi (İBM) ile sürekli istişarelerde bulundu ve riskler konusunda onlardan yönlendirme aldı.

İBM, bölgedeki ülke ofisleri için birkaç finansal risk hafifletme kriteri başlattı.  Bu tür risk hafifleticiler ile ilişkin bazı örnekler USAID, Dünya Bankası ve diğer UNDP ülke ofislerinden ve ülke bölgesel ofislerinden elde edilmiştir. Örnekler;

 

  1. Şirketin muhasebecisi tarafından onaylanmış, son üç yıl 2018, 2019 ve 2020 için xxx Euro’luk kümülatif ciro. Daha önceki tüm ihalelerde bilanço ve gelir tablosu istemiyor idik, ama bu değişklik zamandan beri ‘Teklif sahiplerinden bilanço ve gelir tablosu’ sunmasını istedik. Buna göre UNDP, teklif sahibinin bilançolarına ve gelir tablolarına ulaşarak teklif sahiplerinin mali sağlamlığını belirlemek için ek analizler yapabilir.

 

  1. Teklif sahibi, mevcut nakit, kullanılmamış nakit kredi ve kullanılmamış kredi mektubu toplamının gösterdiği gibi, sözleşme gereksinimlerini karşılamak için yeterli … euro likit varlıklara, kredi limitlerine veya diğer finansal araçlara sahiptir veya bunlara erişimi mümkün olmalıdır. Kanıt olarak teklif sahibinin bankası tarafından düzenlenen güncellenmiş Banka Dekontu ve/veya resmi bir banka kredi mektubu (teklif sahibinin bankasından, bankadaki tüm aktif hesapların fiili olarak onaylanmış kredi olanakları tavanını ve bakiyelerini onaylayan Resmi bir yazı) sağlanmalıdır. Bu kriter nakit akışı ile ilgilidir ve UNDP’nin herhangi bir teklif sahibinin çalışmaları önceden finanse etmek için yeterli nakde sahip olacağından emin olmasını sağlar.

 

  1. Dava Tarihi kısmında her zaman belirleyici bir madde vardı;- ‘Son 5 yılda teklif sahibi aleyhine istikrarlı bir mahkeme/tahkim kararı yok’. Buna şunu söyleyen bir satır ekledik: – ‘Devam eden tüm davaların değeri, teklif sahibinin mevcut varlıkları, eksi envanterinden, fazla olmayacaktır.’

Kullandığımız metnin diğer örneklere göre en yumuşağı olduğuna dikkat edilmelidir;

–             UNDP Zambiya’nın kullandığı koşul – toplam dava, teklif sahibinin net değerinin %50’sinden fazla olmamalıdır.

–             Dünya bankası ‘dava şartı’ çok daha serttir, tüm davaların teklif sahibine karşı sonlanacağını varsayar ve bunların teklif sahibinin net değerinin yüzdesinin kaçta kaçına gelebileceğini belirtir.

Toplantıda tartışıldığı gibi, teknik ve mali kriterler, belirli teknik ve mali güç ve kapasitelere sahip teklif sahiplerini çekmek için belirlenir.

Dava tutarı şirketin net değerinden fazla ise, sözleşme tutarına ….. miktar nakiti emanet hesabına koymak gibi, yeni finansal koşulların etkisini azaltmak için İBM ile istişare halindeyiz.  Risklerimizin hafifletildiği ve ihalelere katılımın caydırıcı olmadığı en uygun formülü bulmak için sizinle görüşmeye hazırız.