Özgürlük Milli Parkı 1 Adet Kiosk,Oto Park Düzenlemesi Ve 2 Adet Betonarme Su Deposu İhalesi için teklif kabul edilecek

08 Mayıs 2017

İhale No:003/17

Kurum:Alsancak  Belediyesi

İş  Konusu:Özgürlük  Milli  Parkı 1 Adet  Kiosk ,Oto Park  Düzenlemesi  ve 2 Adet  betonarme su  deposu yapımı

Geçici  Teminat Miktarı :10,000(On Bin) TL, 07/07/2017 Cuma tarihine kadar  geçerli  olacak.

İhale  Kapanış  Tarihi:22/05/2017 Pazartesi  günü , Saat 14:00’a  kadar  Alsancak  Belediyesi’nde  bulunan  ihale  teklif  kutusuna teklif  mektupları  atılacaktır.

Şarnamenin  temin  edilebileceği  son  tarih  ve saat:18/05/2017  Perşembe  ,Saat  16:30

İhale Dosya  Bedeli: 1 000 TL (Bin Türk Lirası)

İhale Şartları:

.  Teklifler 20/2016 Kamu  İhale  Yasası  Açık  Usul  şartlarına  göre  yapılacaktır.

.Geçici   teminat   41/2001  sayılı  Merkez  Bankası  Yasası  altında  denetlenen Banka  Teminat Mektupları  geçerli  olacaktır.

.Teklifler  KDV’siz  verilecektir.

İhale  Dosyasının  Temin  Edileceği  Yer:Alsancak  Belediyesi Bayındırlık  ve İmar  Bölümü

.Bu İhaleye  19/98  sayılı  Yapı  İnşaatı  ve Teknik İşler  Müteahhitleri  Kayıt  ve  Denetim  Yasası  gereği  Encümene  kayıtlı 1.,2.,3. Ve 4. Sınıf  Teknik  ve Yapı  İşler  belgesine  sahip  müteahhitler  katılabilir.

ALSANCAK  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI