KTİMB ile İTÜ-KKTC Arasında Dev İşbirliği!

08 Şubat 2018

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ile İTÜ-KKTC arasında, bugün saat 15.00’te, KTİMB Merkez Binası’nda bir İşbirliği Protokolü imzalandı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya’nın imza koyduğu protokol, iki kurum arasında güçlü iş birlikleri oluşturulup toplumsal, sosyo-kültürel, bilimsel/teknolojik ve mesleki ortaklık olanakları ile yapılacak proje ve faaliyetlerini kapsamaktadır.

KTİMB ile İTÜ-KKTC’nin bilimsel, toplumsal, sosyal ve kültürel, akademik, mesleki ve eğitim iş birliklerinin gelişmesini ve ortak projeler geliştirilmesini amaçlayan protokolde taraflar aşağıda belirtilen hususlarda iş birliğini desteklemek ve gerekli önlemleri almak konusunda fikir birliğine varmışlardır:

  • Taraflar ilgi alanlarına giren ve ihtiyaç duyulan konularda karşılıklı birbirlerinin bilgi ve deneyimlerden yararlanacaklardır.
  • Taraflar ihtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı olarak akademik/yönetsel konularda personel görevlendirme ve/veya izin verme yolu ile projeler geliştirmek üzere iş birliği yapacaklardır.
  • Taraflar karşılıklı olarak bilimsel, kurumsal ve toplumsal toplantıların düzenlenmesini ve gerçekleştirilmesini özendireceklerdir.
  • Tarafların ilgi alanlarına giren konularda ortak çalışmaların ve girişimlerin yapılması desteklenecektir.
  • Tarafların hizmet içi ve mesleki eğitim faaliyetlerini ortaklık ve iş birliği çerçevesinde gerçekleştireceklerdir.