Kalite Politikamız

Misyonumuz

KKTC’de inşaat alanında müteahhit olarak çalışan firmaların ve ilgili kuruluşların aralarında yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, tüm üyelerimizin ortak ekonomik, sosyal, kültürel çıkarlarını korumak, onları temsil etmek, kalkınmalarını ve rekabet güçlerinin artmasını sağlayacak her türlü çaba ve girişimlerde bulunmaktır.

Vizyonumuz

Kurum ilke ve süreçlerini bir bütün olarak gören, üye odaklı, etkin ve sürekli iyileşmeyi ön planda tutan bir kuruluş olarak sektörel kalkınmanın liderliğini yapmak, üyelerimizin yabancı firmalar ile rekabet edebilecek seviye ve kaliteye ulaşmalarını sağlamaktır.

Kalite Politikamız

  • İnşaat sektöründe ekonomik yönden verimli, topluma karşı sorumlu, çevreye saygılı ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlamaya çalışmak,
  • Meslek disiplini ve ahlakını yaygınlaştıracak çalışmalar yapmak,
  • Birliğin ekonomik gücünü artıracak çalışmalar yapmak, mali ve insan kaynaklarını hedefler doğrultusunda etkin ve verimli şekilde kullanmak,
  • Çağdaş yönetim yaklaşımları ile sunduğumuz hizmet kalitesini, hedefler doğrultusunda sürekli ölçüp iyileştirmek,
  • Birliği geleceğe hazırlamak için araştırma ve planlamaya önem vermek, yeni projeler geliştirmek,
  • Ortak amaçlar doğrultusunda resmi ve özel kuruluşlar ile yerli ve yabancı çeşitli kurumlarla stratejik işbirlikleri kurmak,
  • İnsan odaklı yönetim anlayışı ile, Birlik çalışanlarının motivasyonunu ve verimliliğini artırmak, kapasitelerini geliştirmektir.