“İnşaat Tescili Yaptırılması” Hakkında!

20 Şubat 2020

Değerli Üyemiz,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altından oluşturulan İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, “Ana işverenin inşaat işinin tescili ile ilgili yükümlülükleri aşağıdaki bentlerde düzenlendiği gibidir:

A. Otuz günden fazla sürecek herhangi bir inşaat işini başlatan gerçek veya tüzel kişi, işin başlamasından önce, bu Tüzüğe ekli EK-III’de düzenlenmiş olan “İnşaat Tescil Bildirgesi”ni doldurup Daire’ye vermekle yükümlüdür. İnşaat işinin tümünü üstlenen müteahhit olması halinde bu yükümlülük müteahhite, mal sahibinin inşaat işini kısım kısım yaptırması halinde ise, bu yükümlülük inşaatın mal sahibine aittir. Yatırımcının ana işveren olduğu durumlarda proje yöneticisi inşaat tescil işlemlerini yatırımcı adına yürütebilir.

B. (a) Otuz günden daha kısa süreli işler için tescil zorunluluğu yoktur. Ancak bu nitelikteki işlere İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu yasa uyarınca çıkarılan tüzüklerdeki tüm kurallar uygulanır.

(b) Aynı anda en az beş yüz çalışanın bulunduğu inşaat işlerinde süreye bakılmaksızın tescil zorunludur.

C. Daire tarafından onaylanmış İnşaat Tescil Bildirgesi inşaat alanında bulundurulur.

Her müteahhitin yukarıda belirtilen madde uyarınca gerçekleştşreceği işlere başlamadan önce Çalışma Dairesi’ne İnşaat Tescili yaptırması ve Daire tarafından onaylanmış İnşaat Tescil Bildirgesini inşaat alanında bulundurması gerekmektedir.