İnşaat atıklarının yönetimi ve bertarafı için ivedi olarak önlem alınmalı!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, inşaat, yıkım ve kazılardan çıkan katı atıkların yönetimi ile ilgili uygulamaların en kısa zamanda hayata geçirilerek, çevreye verilen zararın önlenmesi için bir süredir yoğun çalışmalar yürütmektedir.

Molozların veya diğer inşaat atıklarının, inşaat alanlarında bırakılması veya gelişigüzel dere yataklarına, boş arazilere ve diğer alanlara dökülmesi ciddi şekilde çevre kirliliği yaratmakta, doğal dengeleri bozmaktadır. Bunun önlenebilmesi için ülkemizde bu alandaki yönetim planlarının yapılması, yasa ve tüzüklerin hazırlanması ve tüm uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Birliğimiz bir süredirbu alanda yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda Türkiye, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği’ndeki uygulamaları araştırmış, yasa ve tüzükleri incelemiş ve Kuzey Kıbrıs’taki hükümet yetkilileri ile görüşmeler yaparak edindiği bilgileri paylaşmıştır.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, ilgili makamlarla en kısa zamanda ortak çalışmalar başlatarak, ülkemizde de gerekli yasa ve tüzüklerin hayata geçirilmesi için her türlü çaba ve desteği vereceğini belirtmiştir.

Bu çerçevede Birliğimiz, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Cyprus Rcycling Organization (OAK) ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve çevrenin korunması ile atık yönetimi konularında ortak çalışmalar yürütme kararı alarak protokol imzalamıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde OAK ile yakın temaslarımız devam etmektedir.

Ayrıca atıkların belirli alanlarda toplanması ve bertarafı ile ilgili çalışmalarını devam ettiren Birliğimiz, Çevre Bakanlığı ile yoğun temaslarını sürdürmekte ve konu ile ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanarak hayata geçirilmesini hedeflemektedir.