III. Dünya Ülkesi Vatandaşları ile İlgili Düzenlemeler Yapıldı

08 Haziran 2018

Tüm Müteahhit ve Taşeronlara Önemle Duyurulur!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Haziran 2018 tarihinde almış olduğu ve aynı tarihten itibaren geçerli olan karar doğrultusunda, KKTC’ye çalışmaya gelen III. Dünya Ülkesi vatandaşları ile ilgili birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

  1. Dünya Ülkesi vatandaşlarına çalışma izinleri 1 yıl süreli verilecektir.
  2. İnşaat sektöründe çalışan III. Dünya Ülkesi vatandaşları için yatay geçiş işlemleri, 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması ve yine inşaat sektörü içerisinde yatay geçiş talep edilmesi halinde yapılacaktır.
  3. İşverenin, III. Dünya Ülkesi vatandaşı çalışanının ücretini İş Yasası veya Hizmet Akti koşulları uyarınca ödememesi, Sosyal Güvenlik yatırımlarını 3 ay veya daha fazla süre yatırmaması, işyerinde kesintisiz olarak 1 haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı nedenlerden dolayı işverenin işçinin bu süreye ilişkin ücretini ödememesi ve işyerinin iflası veya işverenin vefatı nedeniyle kapanması hallerinde ise Çalışma Dairesi Müfettiş raporları dikkate alınarak yatay geçiş işlemleri yapılmaya devam edilecektir.
  4. Dünya Ülkesi vatandaşlarının ön izin işlemleri yapılırken ibraz edilen pasaportların en az 3 yıl daha geçerli süresi olması koşulu aranacaktır. Örneğin; 2018 yılının Haziran ayında ön izin müracaatı yapılan III. Dünya Ülkesi vatandaşının pasaport geçerlilik tarihinin 2021 yılının Haziran ayına veya daha ileri bir tarihe kadar olması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Cafer GÜRCAFER

K.T. İnşaat Müteahhitleri Birliği (a)

(Başkan)