İhbarlarınızı Bekliyoruz

12 Ağustos 2016

Sadece 170’i tuşlayarak “kaçakla mücadele”ye destek olabilirsiniz!

ALO 170’i arayarak bizlere bildirdiğiniz kaçak inşaat ve kayıtsız müteahhitler tespit edildikten sonra ilgili yasa kapsamında gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, üyelerinin ve vatandaşın haklarını koruyabilmek adına, kaçak inşaat ve kaçak müteahhitlik ile ilgili mücadelesini sürdürmektedir.

Birliğimiz, ülkemizde sayıları gün geçtikçe artan ve hem müteahhitleri hem de konut satın alan kişileri huzursuz eden “kaçak inşaat ve kaçak müteahhitlik” ile ilgili “Alo 170 ihbar hattı”nıhayata geçirdi. Kaçak inşaatları ve kaçak müteahhitliği önlemek için devreye giren ‘ALO 170’ ihbar hattı ile kaçak müteahhitler ve inşaatlar tespit edilmekte ve ilgili yasa kapsamında gerekli olan cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. KTİMB bu konuda gerekli hassasiyeti göstermekte, gelen ihbarları ilgili makamlara bildirerek takibini yapmakta ve gözetim altında tutulmalarını sağlamaktadır.

Yasaya göre kayıtsız müteahhitlik yapanlara 5 (beş) yıla kadar hapis cezası ve asgari ücretin 20(yirmi) katına kadar para cezası verebilebilmekte,ayrıca dava sonuçlanana kadar, yapılmakta olan inşaatlar durdurulabilemektedir. Bunun yanısıra, sadece kaçak müteahhitlik yapan kişi için değil, aynı zamanda kaçak müteahhide inşaat yaptıran vatandaş için de yasalarımız çerçevesinde cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Birliğimiz her fırsatta, mal sahiplerinin inşaata başlamadan önce, anlaşma yapacağı müteahhidin KTİMB’ye kayıtlı olup olmadığından mutlakaemin olmaları gerektiğini, aksi halde mağdur olabilecekleri konusunda vatandaşı bilgilendirmektedir.

Ayrıca alınan ihbarların ilgili mercilereiletilmesi ile, Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından, kaçak işgücü ve izinsiz işyerlerinin etkin bir şekilde denetimlerinin gerçekleştirilmesine de olanak sağlanmaktadır.