Üyelik İşlemleri

KKTC yasaları uyarınca,herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin ülkemizde inşaat alanında müteahhit olarak faaliyette bulunabilmesi için KTİMB’ye kayıtlı olması ve İnşaat Encümeni’ne kayıt yaptırıp yıllık geçerli sınıf karnesini alması gerekmektedir. Üyelik Belgesi bulunmayan kişi veya kuruluşların müteahhitlik faaliyetinde bulunması yasalar karşısında suç teşkil etmektedir.

Üyelik Süreci

Üyelik süreci, gerçek veya tüzel kişinin, aşağıda belirtilen koşulları karşılaması şartı ile, gerekli belgelerle birlikte başvuru formunu doldurarak KTİMB’ye müracaat etmesi ile başlar.

Müracaat dosyası, Birlik Genel Sekreterliği’ne teslim edildikten sonra değerlendirme süreci başlar.

Müracaat sırasında sunulan belge veya bilgilerin eksik olması halinde başvuru değerlendirmeye alınamaz. Varsa, eksiklerin tamamlanması ile başvuru dosyası kayıtlara işlenerek ‘üyelik başvurusu değerlendirme süreci’ne alınır.

Başvuru dosyası, ‘Yasal Uygunluk Görüşü’ alınmak üzere Birlik Avukatı’na iletilir. Avukat gerekli incelemeleri yaparak görüş raporunu Yönetim Kurulu’na sunar. Rapor ve başvuru dosyası Yönetim Kurulu’nda görüşülür ve karara bağlanarak başvuru sahibine bilgi verilir.

Kriterleri karşılamayan başvurular ile ilgili başvuru sahibine gerekli bilgiler ve gerekçeler aktarılır.

Üyeliği onaylanan başvuru sahiplerinden üyelik ücreti (kayıt ücreti + ilk yıl aidatı) tahsil edildikten sonra “Üyelik Belgesi” hazırlanır ve üyeye teslim edilir.

Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından, KKTC yasaları gereği üye, kaydını yaptırmak ve sınıfını almak üzere İnşaat Encümeni’ne yönlendirilir.“Yapı İnşaatı ve Teknik İşlerin Nicelik ve Nitelik Düzeni” sınıf cetvelini görmek için tıklayınız. Daha detaylı bilgi için www.insaatencumeni.org adresini ziyaret edebilir veya 0(392)2280740 numaralı telefonda İnşaat Encümeni’ni arayabilirsiniz.

Müracaat tarihinden önceki son bir yılda KKTC’de ikamet edip inşaat işlerinde faaliyet gösteren ve aşağıdaki koşullardan herhangi birini taşıyan KKTC vatandaşları veya KKTC vatandaşlarının sahibi olduğu ve yönettiği kuruluşlar, KTİMB Yönetim Kurulu kararı ile birliğe üye olabilirler.

 • İnşaat Mühendisleri Odası ve/veya Mimarlar Odası’na kayıtlı olmak,
 • İnşaat Teknisyeni Diploması veya dengi bir diplomaya sahip olup en az iki (2) yıl bir Müteahhit, Mimar veya İnşaat Mühendisi gözetiminde inşaat işlerinde deneyim kazanmış olmak,
 • Sanat Okulu, Pratik Sanat Okulu veya dengi bir yabancı teknik okul diploması sahibi olup, buna ek olarak tahsilini tamamladıktan sonra bir Müteahhit, Mimar veya İnşaat Mühendisi gözetiminde en az beş (5) yıl inşaat işlerinde deneyim kazanmış olmak,
 • Lise veya dengi bir orta öğrenim kurumundan mezun olup, inşaat işlerinde bir Müteahhit yanında Mimar veya İnşaat Mühendisi gözetiminde en az yedi (7) yıl deneyim kazanmış olmak,
 • En az ilkolkul mezunu olup inşaat işlerinde ustabaşı olarak en az on (10) yıl deneyim kazanmış olmak,
 • 18/1998 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihte, kesintisiz en az üç (3) yıldan beri inşaat müteahhitliği yapmış olmak.

Tüzel Kişi Başvurularında;

 • Firmanın inşaat müteahhitliği yapabileceğine ilişkin kuruluş gayelerini gösteren Şirketler Mukayyidliğinden alınmış Ana Sözleşmesi,
 • Firmanın kuruluş, adres, direktörler kurulu ve hissedarlar onay belgelerini içeren Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden alınmış yeni tarihli Şirket Onay Belgesi.
 • Firma direktör ve hissedarlarının KKTC kimlik kartı fotokopileri ile son bir yıldan beri KKTC’de ikamet ettiğine dair İkametgah Belgeleri,
 • Firmanın KTİMB temsilcisinin diploma fotokopisi, varsa oda üyelik belgesi, gerekli ise deneyim kazandığına dair kanıtlayıcı belge, Sosyal Sigorta İşe Giriş-Çıkış (B3) belgesi,
 • Firmanın KTİMB temsilcisinin yetkilendirildiğine dair Yönetim Kurulu kararı.
 • Firmanın son üç (3) yıla ait bilançosu, yıllık ciro bilgileri,
 • Firmanın makine parkına ait bilgiler
 • Firmanın veya kişinin varsa 1998 yılı öncesinde tamamladığı işlere ilişkin, iş bitirme belgeleri,
 • Gerekli görülmesi halinde talep edilen diğer belgeler.

Şahıs Başvurularında;

 • Kişinin kimlik kartı fotokopisi ile son bir yıldan beri KKTC’de ikamet ettiğine dair İkametgahBelgesi,
 • Kişinin Sosyal Sigorta Dairesi’nden alınmış İşe Giriş-Çıkış (B3) belgesi,
 • Kişinin diploma fotokopisi ile Mimar veya Mühendis ise ilgili Oda’ya kayıt belgesi
 • Gerekli görülmesi halinde talep edilen diğer belgeler.
Şubat 2021
İlk Kayıt Ücreti 2 Asgari Ücret 4.400 TL X 2 8.800 TL
İlk Yıl Aidatı 6 Asgari Ücret 4.400 TL X 6 26.400 TL
2. Yıl Aidatı 4 Asgari Ücret 4.400 TL X 4 17.600 TL
3. Yıl ve Sonrası Aidatı 2 Asgari Ücret 4.400 TL X 2 8.800 TL
Not: İlk defa yapılan başvurularda ilk kayıt ücreti + ilk yıl aidatı birlikte alınmaktadır.
Ücretler, asgari ücretteki değişikliğe göre revize edilmektedir.

Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız.