İmar ve Şehir Planlama Birimi Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

 KTİMB’nin İmar ve Şehir Planlama alanlarında üyelerine sunduğu danışmanlık hizmetleri, üyelerin talepleri üzerine gerçekleşmektedir.

Bu alanda her hangi bir konuda üye, bilir kişi desteğine ve/veya yönlendirmesine ihtiyacı olması halinde, sorununu veya ihtiyaç duyduğu destek konusunu ilgili kişiye iletir ve çözümü için destek hizmeti talep eder.

Yapılan başvuru ile ilgili gerekli bilgiler ve belgeler üyeden alınır, değerlendirilir ve kaydı tutulur. Yapılan değerlendirmeler sonucu çözüm önerileri ve süreç ile ilgili bilgiler üyeye aktarılır ve o konuda üyeye herhangi bir danışmanlık hizmeti verilecekse, gerekli uygulama başlatılır.

Konu hakkında yasal bir engel olmaması halinde, üyenin yararına olacak şekilde en uygun çözüme ulaşılması sağlanır.

Müteahhitlik Belgesi

Yapı Denetimi Yasası Çerçevesinde müteahhit firmalar, yapım işlerinin belirli aşamalarında KTİMB’den alınan “Müteahhitlik Belgesi”ni ilgili resmi makamlara sunmak zorundadırlar. Müteahhitlik Belgesi için İmar ve Şehir Planlama Bölümü’ne, aşağıda belirtilen kriterleri karşılamak şartı ile, gerekli belgelerle birlikte başvuru formu doldurularak başvuru yapılır. Gerekli kriterlerin sağlanmaması durumunda, yapılan başvurular değerlendirmeye alınamaz. Başvuru dosyaları incelenir ve uygunluğu halinde belge ücreti üyeden tahsil edilerek Müteahhitlik Belgesi kendisine teslim edilir.

Müteahhitlik Belgesi için aranan şartlar;

 • KTİMB üyeliğinin geçerli olması
 • Aidatının ödenmiş olması
 • Encümen kaydının geçerli olması
 • Müteahhidin, uygulanacak olan inşaatın niteliğine denk olan “yapı Sınıfı” karnesi olması

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • 2 adet Koçan fotokopisi
 • 2 adet Yer Planı fotokopisi
 • 2 adet İnşaat Ruhsat Belgesi fotokopisi
 • 2 adet Sözleşme (Mal sahibi ile müteahhit sözleşmesi) fotokopisi
 • 2 adet MO1 Paftası Lejant fotokopisi

Not : Gerekli olması halinde başvuru sahibinden ek belgeler istenir.

Müteahhitlik Belgesi Ücreti 100 TL dir.

Müteahhitlik Belgesi Başvuru Formu için lütfen tıklayınız veya birliğimizden şahsen temin ediniz.

Müteahhitlik Belgesi alınıp ilgili resmi makamlara ibraz edilerek işin başlamasından sonra, herhangi bir nedenle taraflar arasındaki sözleşmenin iptal edilerek projeye devam etmeme kararı alınması durumunda veya projenin tamamlanması halinde müteahhit, KTİMB’ye başvuruda bulunarak projenin iptali veya tamamlanmasını beyan etmelidir.

Müteahhitlik Belgesi İptal/Tamamlama Beyan Formu için lütfen tıklayınız veya birliğimizden şahsen temin ediniz.

Kat İrtifakı Koçanı Onay Belgesi

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası çerçevesinde müteahhit, taşınmaz malın kat mülkiyetinin devir işlemlerinde, Tapu ve Kadastro Dairesi’ne sunması gereken “Onay Belgesi” için KTİMB’ye başvurur. Başvurular İmar ve Şehir Planlama Bölümü’nde ilgili personel tarafından alınır, gerekli kontroller yapılır, aşağıda belirtilmiş olan kriterlerin sağlanması durumunda üyeden belge ücreti tahsil edilir ve üyeye belgesi verilir.

Aranan Kriterler

 • KTİMB üyeliğinin geçerli olması
 • Aidatının ödenmiş olması
 • Encümen kaydının geçerli olması
 • Müteahhidin, uygulanacak olan inşaatın niteliğine denk olan “yapı Sınıfı” karnesi olması

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Taşınmaz Mal Koçanı ve Kat İrtifakı Koçanlarının fotokopisi
 • Tapu ve Kadastro Dairesi’nden alınmış mühürlü yer planı
 • Projenin vizeli vaziyet planı
 • İnşaat ruhsatı ve varsa Nihai Tasvip belgesi
 • Bankanın inşaatın tamamlanacağına dair teminat mektubu ve/veya konu projenin finansmanı ile ilgili banka yazısı
 • İşi yapacak müteahhit ile mal sahibi arasında yapılan sözleşme (resmi, pullanmış olarak)
 • İnşaat Encümeni’nin yazılı onay belgesi
 • Tüzel kişiler için Şirket Onay Belgesi
 • İmza yetki belgesi/ vekalet belgesi

Not : Gerekli olması halinde başvuru sahibinden ek belgeler istenir.

Kat İrtifakı Koçanı Onay Belgesi ücreti, asgari ücretin %10’u tutarındadır.

Kat İrtifakı Koçanı Onay Belgesi Başvuru Formu için lütfen tıklayınız veya birliğimizden şahsen temin ediniz.