Harç ve Ücretler Yasası Altında ‘’Değişiklik Tüzüğü’’ Tebliğ Edilmiştir

05 Mayıs 2019
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Tapu ve Kadastro Dairesi ( Harç ve Ücretler ) Yasası’nda, ilgili yasanın üçüncü maddesine dayanarak taşınmaz malların devir, bağış ve satışlarındaki harç ve ücretlerle ilgili cetvelde yeni düzenlemeler yapmış ve değişiklik tüzüğü olarak yayınlamıştır. ( Bkz. 21/03/2019 tarihli ve 28/03/2019 tarihli ( düzeltme ) KKTC Resmi Gazete yayınları.)

 

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama ( Yabancılar ) Yasasını (52/2008 sayılı yasa)‘’Geçici Kurallar’’ adı altında ilgili yasanın dokuzuncu maddesine dayanarak yeniden düzenlemiştir. ( Bkz. 30.04.2019 tarihli ve 28/2019 sayılı KKTC Resmi Gazete Yayını. )