Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi ile İlgili Duyuru!

27 Aralık 2018

Bilindiği üzere ‘Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi’ 10 Aralık 2018 tarihli KKTC Resmi Gazete’sinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Emirnamenin kural ve koşulları içerisinde olan, Vize Bürosundan geçen ve/veya henüz geçmemiş, yolları henüz tamamlanmayan ve arsa büyüklüğü 6000 m2’den yukarıda olan büyük araziler içerisine tasarlanmış projelerini gösteren 2 adet Vaziyet Planı(M 01) çizim paftasını A4 normunda dosyalayıp, ilgili firmanın kaşesi vurularak en geç bugün saat 14:00’e kadar şubelerimize veya doğrudan başkanlık asistanlığına elden ve/veya elektronik posta yolu ile info@ktimb.org adresine iletmeniz gerekmektedir. Bilgilerinize

Cafer GÜRCAFER

Başkan

K.T.İnşaat Müteahhitleri Birliği