Emirnameler yerine İmar Planı hazırlanmasını talep ediyoruz!

KTİMB Yönetim Kurulu olarak, ülkemizin planlama açısından daha ileriye taşınmasına yönelik almış olduğumuz kararlar şöyledir:

  • Yalnızca Girne Beyaz Bölge Emirnamesi sınırları içerisinde (Jasmine Court Hotel – Oskar Otel) kalacak bir imar planı hazırlanması pek anlam ifade etmemektedir. Girne Kenti’nin sorunları sadece kendi içerisinden kaynaklanmamakla, çevre yerleşimlerde Girne ‘yi merkez olarak kullanmaktadır. Bu da pek çok yönden, eğitim, sağlık, kamu hizmetleri, trafik v.b. kente olumsuzluklar getirmiştir.

Karşıyaka ile Esentepe arası tüm bölge nerdeyse birleşmiş ve tek bir yerleşim bölgesine dönüşmüştür. Bütün bölge plansızlığın getirdiği sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Müteahhitler Birliği olarak Karşıyaka’dan Esentepe’ye kadar yani Girne Beyaz Bölge Emirnamesi, Girne II. Bölge Emirnameleri bölgelerinde tek bir İmar Planı hazırlanmasını talep etmekteyiz.

  • Planlama çalışmaları için gerekli mali kaynak imkanlarının yaratılması adına, sigara paketleri satış fiyatı üzerine 1 TL eklenerek fon oluşturulması.Bu fon sayasinde ülkemizin sosyo ekonomik kalkınma planlarına bağlı tüm imar planları için gerekecek olan her türlü harcama karşılanabilecektir. Bu uygulamanın planlar hazırlanana kadar devam etmesini ve ülkemizin gelişiminin planlarla sürdürülmesini taleb etmekteyiz.
  • Girne Beyaz Bölge ile ilgili olarak taleb ettiğimiz İmar Planı Ocak 2017 itibarı ile yürürlüğe girmelidir. Haziran 2017’ye kadar tüm Girne’nin İmar Planı hazırlanmalıdır. Ciddi, planlı, süratli bir çalışma süreci ile bu planın hazırlanacağına inanmaktayız.
  • 55/89 İmar Yasası mutlaka değiştirilmelidir. Şehir Planlama Dairesi’nin elinde bulunan merkezci plan hazırlama süreci terk edilerek katılımcı, paylaşımcı ve kararların ortak üretildiği, şeffaf, demokratik bir planlama anlayışı getirilmelidir.

Planların hazırlanmasına yönelik katkı alınacak tüm yollar açılmalı, yurtdışından benzer ülkelerde çalışma yapmış insanlardan yararlanılmalıdır.

  • Plan hazırlanıp uygulamaya girene kadar bütün kamu elindeki arazilerin kiralanması, dağıtılması durdurulmalıdır.
  • Verilen süre sonunda planın hazırlanmaması durumunda, 55/89 altında tüm Girne’de uygulanan emirnameler iptal edilerek Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası çerçevesinde uygulamaya gidilmelidir.
  • Yukarıda belirtilen maddeleri içeren bir bakanlar kurulu kararının en kısa sürede çıkarılmasını talep ediyoruz.