Çok Amaçlı Toplum Merkezi Projesi II. Etap Yapı İşleri İhalesi için teklif kabul edilecek

03 Mayıs 2017

İhale No:001/2017

Kurum:Vadili  Belediyesi

İş  Konusu:Çok Amaçlı Toplum Merkezi Projesi II. Etap Yapı İşleri, Spor Tesisleri ve Çevre Düzenlemesi için Açık İhale Usulü teklif kabulü

Geçici  Teminat: Geçici Teminat minimum %5 olup, teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. Teminat olarak, yalnız 39/200l sayılı Bankalar Yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları ve/veya Vadili Belediyesi’ne yatırılacak para karşılığında alınacak makbuz geçerli olacaktır. Banka çeki kesinlikle kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubunun süresi 45 günden az olmayacak şekilde, bitiş süresi en az 07.08.2017 tarihli olmalıdır. Yeterli teminat miktarı ve süresi olmayan ihale katılımcılarının teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Dosyası Bedeli: İhale Dosyası, Vadili Belediyesi’ne yatırılacak KDV hariç 1,500.00-TL (nakit veya günlük çek) karşılığında en geç 20 Haziran 2017, Salı günü mesai bitimine kadar Vadili Belediyesi’nden temin edilebilir.

İhale Şartları:

  1. Teklifler en geç 21 Haziran 2017, Çarşamba günü saat 10.00‘a kadar Vadili Belediyesi teklif kutusuna atılmalıdır.
  2. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
  3. Bu ihaleye teklif verecek olanlar, şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemeler ile ilgili numune, broşür, katalog ve şartname gereği istenilen tüm belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
  4. İhale Değerlendirme Komisyonu, en düşük ve/veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir.
  5. Bu ihale ile ilgili değerlendirme, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nda ve Özel İdari Şartnamede belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak sonuçlandırılacaktır.
  6. Bu ihaleye teklif verecek müteahhitlerin, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği İnşaat Encümeni’ne kayıtlı 1., 2., ve 3. sınıfa kadar Yapı İşleri karnesine sahip müteahhitler katılabilir.