Akdoğan Belediyesi’ne Ait Köy İçi Yollarının Asfaltlanma Projesi için teklif kabul edilecek

12 Mayıs 2017
  1. Belediyemize bağlı yerleşim yerlerinde köy içi yollarının asfaltlanması için teklif kabul edilecektir.
  2. İhale ile ilgili şartname 15 Mayıs 2017 Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri içerisinde Akdoğan Belediyesi’nden 500 TL (KDV dahil) karşılığı temin edilebilir.
  3. Geçici teminat %5 düzeyinde olup, teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  4. Teminat olarak, Banka Teminat Mektubu veya Akdoğan Belediyesi veznesine yatırılacak para karşılığı makbuz geçerli olacaktır. Şartname alındı makbuzu teklifle birlikte verilecektir.
  5. Teklifler en geç 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Akdoğan Belediyesi İhale Kutusuna atılmalıdır.
  6. Verilecek teklifler KDV’siz olacak ve ihaleye Encümene kayıtlı 1., 2., 3. ve 4. Sınıfa kayıtlı Teknik İşler sınıfı müteahhitler katılabileceklerdir.
  7. Akdoğan Belediyesi İhale Komisyonu, en düşük ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.