16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

01 Haziran 2020

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2020 Cumartesi günü Saat 10:00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Büyük Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 • Açılış
 • Başkanlık Divanının Oluşumu
 • Saygı Duruşu
 • Başkanın Konuşması
 • Konukların Konuşması
 • Faaliyet Raporunun Sunulması ve Görüşülmesi
 • Mali Raporun Sunulması, Görüşülmesi ve Aklanması
 • Başkan Adaylarının Konuşması
 • Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Seçimi
 • Dilek ve Temenniler
 • Kapanış

Not:

 • Olağan Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesinin düzenlenebilmesi için Olağan Genel Kurula katılacak üyelerin 10 Haziran 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 2020 yılı aidat ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Belirlenen sürenin hitamından sonra ödeme kabul edilmeyecektir.
 • Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimlerine aday olacak üyelerimizin oy pusulalarında isimlerinin yer almasına olanak sağlanması için Gerçek Kişi ise şahsen, Tüzel Kişi ise Yönetim Kurulu Kararı ile şirket direktörünün veya hissedarının 10 Haziran 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar adaylık başvurularını yazılı olarak Birlik Merkezimize yapmaları gerekmektedir. Şeçimlerimizin düzenli ve uyum içinde yapılması açısından bu hususa önem verilmesini rica ederiz.
 • Yalnızca Gerçek Kişilerin kendilerinin ve Tüzel Kişilerin Direktörlerinin veya Hissedarlarının Olağan Genel Kurula katılma ve Birlik Organlarının seçiminde oy verme hakkı olacaktır. Şirket Direktörü ve Hissedarları dışında herhangi bir 3. Şahısa verilecek olan Vekaletname ve/veya Yetki Belgeleri hiçbir surette kabul edilmeyecektir. Her üye Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bir kişi ile temsil edilecek olup kimlik kartlarını beraberinde getirmeleri önemle rica olunur.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

 Yönetim Kurulu