KTEMB’ye kaydı bulunan elektrik müteahhitleri ile çalışılmalıdır

09 Ağustos 2017

51/2006 sayılı K.T.Elektrik Müteahhitleri Birliği Yasa’sı kapsamında K.T. Elektrik Müteahhitleri Birliği’ne kaydı bulunan elektrik müteahhitlerinin güncel isim listesi aşağıda sunulmuştur.

KTEMB Yasası, aşağıdaki listede isimleri bulunanların haricinde herhangi bir şahıs veya firmanın ülkemizde elektrik işleriyle uğraşmalarını engellemektedir. 

Çıkılan ihalelerde ihaleyi alan veya ana müteahhidin elektrik taşeronu olarak yetki verdiği kişilerle ilgili olarak KTEMB üyeliğinin sorgulanması elektrik bağlanması aşamasında herhangi bir sorun yaşanmaması açısından da önem taşımaktadır.

Bunun yanı sıra çıkılan ihalelerde aranacak sınıflar belirlenirken EMO ile K.T. Elektrik Müteahhitleri Birliği arasında yapılmış olan yine aşağıdaki yetki kapsamı protokolünün dikkate alınabileceğini bilgilerinize sunar, gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

KTEMB ve EMO Arasında Yapılan Protokol

Elektrik Müteahhitleri Birliği yasasına atfen hazirlanacak olan tuzük kapsamında Elektrik Müteahhidi sınıtlandırmasındaki Elektrik Mühendisleri Odası ve Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin 12 Mart 2007 tarihinde EMO’da yapmış olduğu toplantıda mutabakata varmış ve birtakım kararlar almıştır.

Varılan bu mutabakat neticesine KTEMB Yasasına atfen çıkartılacak olan tüzük ve yönetmeliklerde yapılacak olan sınıflandırmalar aynen aşağıdaki gibi olacaktır

  1. 4 sınıf, 3. sınıf veya 2sinıf Müteahhit kapsamında olduğu halde, EMO yetki belgesindeki kVA yetkisi, KTEMB yasası gereği; ılgılı müteahhitlik sınıfında öngörülen kVA yetkisi sınırlarının üzerinde olanlar; Kurumsal him-iet öngörmeyen işlerde, bir veya iki kişi veya anlık iş gücü ile yapılabilecek işlerde, kurumsal tadilat gerektirmeyen işlerde (örnek; chiller, jeneratör, endüstriyel makine veya motorların devreye alınmasına) konu işler hakkında ilgili üye KTEMB yetki belgesını her yıl yenilemek koşulu ile EMO yetki belgesi kapsamı kadar işleri yapabilirler
  2. a) 4. Sınıf Müteahhit : EMO’dan aldığı yetki belgesi kapsamı ve branşına (konut veya sanayi) güre 3 x 63 Ampere kadar konut, sanayi ve motor tesisatı yapabilirler. Ancak EMO’dan alınan yetki belgesi kapsamı 100kVA ve üzerinde ise 3 x 100 Ampere kadar konut. sanayi ve motor tesisatı yapabilirler.

    b) 3. Sınıf Müteahhit ‘ EMO’dan aldığı yetki belgesi kapsamı ve branşına (konut veya sanayi) göre 3 x 200 Ampere kadar konut + sanayi tesisatı yapabilirler.

    c) 2. sınıf müteahhit : EMO’dan aldığı yetki belgesi kapsamı ve branşına (konut veya sanayi) gore 3 x 630 Ampere kadar konut + sanayı tesisatı yapabilirler.

    d) 1. sınıf müteahhit . EMO’dan aldığı yetki belgesi kapsamı ve branşına (konut veya sanayi) göre sınırsız konut + 5 yi tesisatı yapa bilirler.

KTEMB Üye Listesi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:

KTEMB GÜNCEL ÜYE LİSTESİ (02.08.2017) (1)