Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyeleri ile Müteahhitler Birliği İmar Planı için işbirliği yapacak

30 Ekim 2017

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyeleri ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, 2016 yılı sonunda Şehir Planlama Dairesi önderliğinde başlatılan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan imar planı çalışmalarının süratle sonuçlandırılması için işbirliği  kararı aldı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği aracılığıyla, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ve  Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer konuya ilişkin  ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, ülkede plansız, programsız uygulamaların  büyük bir sorun olduğu vurgulanarak, bu plansızlığın ülkenin cazibesini ve varlık değerini düşürdüğü kaydedildi.

Ortak açıklamada, ülkenin sosyo-ekonomik planlarının ve imar planlarının ileriki  20-25 yılı kapsayacak hedefler içerecek ve Kıbrıs Türk toplumunun varlığı ile kültürel değerlerini yaşatacak şekilde, bütünlüklü olarak hazırlanmasının elzem ve son derece önemli olduğu vurgulandı.

Açıklama şöyle:

“Ülkemizde gelinen aşamada plansız, programsız uygulamalar büyük bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu plansızlık ülkemizin cazibesini ve varlık değerini düşürmektedir.

Ülkenin sosyo-ekonomik planlarının ve imar planlarının önümüzdeki 20-25 yılı kapsayacak hedefler içerecek ve Kıbrıs Türk toplumunun varlığı ile kültürel değerlerini yaşatacak şekilde, bütünlüklü olarak hazırlanması elzemdir ve son derece önemlidir.

Bugün yaşadığımız sorunların çok büyük bir kısmının plansız yaşamdan kaynaklandığının bilinci ile kendimize planlı yaşama geçmeyi öncelikli hedef olarak koymaktayız.

Bu amaçla, Gazimağusa Belediyesi, İskele Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak, 2016 yılının Kasım ayında Şehir Planlama Dairesi önderliğinde başlatılan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan İmar Planı çalışmalarının süratle sonuçlandırılması için işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürme kararı almış bulunmaktayız.

Bizler, bölgenin önümüzdeki yıllarda büyük ekonomik yatırımlara ve gelişmelere tanık olacağını öngörmekte ve planlı yaşamı önemsemekteyiz.

Plansızlık neticesinde diğer şehirlerin başına gelen olumsuzlukların doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerinin de başına gelmemesi için, tüm sektörlerin, STÖ’lerin, üniversitelerin ve halkın katılımının sağlanarak bir vizyon oluşturulması büyük önem arz etmektedir.

Buna ilaveten, kamu kaynaklarının kontrolsüzce tüketilmeyip muhafaza edilmesi ve hazırlanacak İmar Planları çerçevesinde kullanılımın sağlanması gerekmektedir.

Hazırlanacak planlarda, üniversitelerin kentlere entegrasyonu, yatırımlar, limanların geleceği, askeri bölgelerin konumu, atıl durumdaki kültür miraslarımız, sahillerimiz, orman arazilerimiz ve bölgenin turizm potansiyelini bütünlüklü olarak ele almayı ve bölgeyi en iyiye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.”